تماس با برترین مشاوران کشور

تماس از طریق تلفن ثابت ۷۰۷۰۵۰۰۴-۰۲۱

خانه / سوالات احتمالی کنکور تجربی ۹۷
سوالات احتمالی کنکور تجربی 97
سوالات احتمالی کنکور تجربی 97

سوالات احتمالی کنکور تجربی ۹۷

جهت مشاوره در زمینه سوالات احتمالی کنکور تجربی ۹۷

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۷۰۷۰۵۰۰۴-۰۲۱ تماس بگیرید

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

در این مقاله قصد دارم سوالات احتمالی کنکور تجربی ۹۷ را برایتان شرح دهم. تا شما کنکوری عزیز بدانید بیشتر وقت خود را صرف چه درس های بکنید، و چه زمانی را برای آنها بگذارید. داوطلبان رشته تجربی برای آگاهی بیشتر می توانند با مشاورین ما در ارتباط باشند.

تعداد سوالاتی که در دروس مختلف در کنکور تجربی از سال ۹۱-۹۶ آمده است

سوالات احتمالی کنکور تجربی 97
سوالات احتمالی کنکور تجربی ۹۷

تعداد سوالات از مباحث ریاضی در کنکور تجربی 

۱- مشتق و کاربرد آن ( سال ۹۶- ۴ سوال )، ( سال ۹۵- ۵ سوال )، ( سال ۹۴- ۵ سوال )، ( سال ۹۳- ۶ سوال )، ( سال ۹۲- ۴ سوال )، ( سال ۹۱- ۳ سوال ).

۲- هندسه ( سال ۹۶- ۴ سوال )، ( سال ۹۵- ۴ سوال )، ( سال ۹۴- ۴ سوال )، ( سال ۹۳- ۴ سوال )، ( سال ۹۲- ۴ سوال )، ( سال ۹۱- ۴ سوال ).

۳- تابع ( سال ۹۶- ۳ سوال )، ( سال ۹۵- ۳ سوال )، ( سال ۹۴- ۳۵ سوال )، ( سال ۹۳- ۱ سوال )، ( سال ۹۲- ۳سوال )، ( سال ۹۱- ۳ سوال )

۴- احتمال ( سال ۹۶- ۳ سوال )، ( سال ۹۵- ۳ سوال )، ( سال ۹۴- ۲ سوال )، ( سال ۹۳- ۲ سوال )، ( سال ۹۲- ۴ سوال )، ( سال ۹۱- ۳ سوال ).

۵- حد و پیوستگی ( سال ۹۶- ۲ سوال )، ( سال ۹۵- ۲ سوال )، ( سال ۹۴- ۲ سوال )، ( سال ۹۳- ۲ سوال )، ( سال ۹۲- ۲ سوال )، ( سال ۹۱- ۲ سوال ).

۶- مقاطع مخروطی ( سال ۹۶- ۲ سوال )، ( سال ۹۵- ۲ سوال )، ( سال ۹۴- ۲ سوال )، ( سال ۹۳- ۳ سوال )، ( سال ۹۲- ۲ سوال )، ( سال ۹۱- ۲ سوال ).

۷- انتگرال ( سال ۹۶- ۲ سوال )، ( سال ۹۵- ۲ سوال )، ( سال ۹۴- ۲ سوال )، ( سال ۹۳- ۲ سوال )، ( سال ۹۲- ۲ سوال )، ( سال ۹۱- ۲ سوال ).

۸- آمار ( سال ۹۶- ۲ سوال )، ( سال ۹۵- ۲ سوال )، ( سال ۹۴- ۲ سوال )، ( سال ۹۳- ۲ سوال )، ( سال ۹۲- ۲ سوال )، ( سال ۹۱- ۲ سوال ).

۹- مثلثات ( سال ۹۶- ۳ سوال )، ( سال ۹۵- ۱ سوال )، ( سال ۹۴- ۲ سوال )، ( سال ۹۳- ۲۳ سوال )، ( سال ۹۲- ۲ سوال )، ( سال ۹۱- ۲ سوال

۱۰-تصاعد و دنباله ( سال ۹۶- ۱ سوال )، ( سال ۹۵- ۲ سوال )، ( سال ۹۴- ۲ سوال )، ( سال ۹۳- ۱ سوال )، ( سال ۹۲- ۱ سوال )، ( سال ۹۱- ۱ سوال ).

۱۱- معادله و نامعادله ( سال ۹۶- ۱ سوال )، ( سال ۹۵- ۱ سوال )، ( سال ۹۴- ۰ سوال )، ( سال ۹۳- ۰ سوال )، ( سال ۹۲- ۱ سوال )، ( سال ۹۱- ۱ سوال

۱۲-لگاریتم و تابع نمایی ( سال ۹۶- ۲ سوال )، ( سال ۹۵- ۱ سوال )، ( سال ۹۴- ۰ سوال )، ( سال ۹۳- ۱ سوال )، ( سال ۹۲- ۰ سوال )، ( سال ۹۱- ۱ سوال ).

۱۳- ماتریس ( سال ۹۶- ۰ سوال )، ( سال ۹۵- ۱ سوال )، ( سال ۹۴- ۱ سوال )، ( سال ۹۳- ۱ سوال )، ( سال ۹۲- ۰ سوال )، ( سال ۹۱- ۱ سوال ).

میزان تاثیر معدل در کنکور ۹۷

تعداد سوالات از مباحث فیزیک در کنکور تجربی 

۱- نوسان، موجهای مکانیک، صوت هر سال ۵ یا حداکثر ۶ سوال مطرح شده است.

۲- حرکت شناسی ( سال ۹۶- ۳ سوال )، ( سال ۹۵- ۳ سوال )، ( سال ۹۴- ۳ سوال )، ( سال ۹۳- ۳ سوال )، ( سال ۹۲- ۳ سوال )، ( سال ۹۱- ۳ سوال ).

۳- مدارهای الکتریکی ( سال ۹۶- ۳ سوال )، ( سال ۹۵- ۳ سوال )، ( سال ۹۴- ۴ سوال )، ( سال ۹۳- ۳ سوال )، ( سال ۹۲- ۳ سوال )، ( سال ۹۱- ۳ سوال ).

۴- گرما و قانون گاز ( سال ۹۶- ۳ سوال )، ( سال ۹۵- ۳ سوال )، ( سال ۹۴- ۲ سوال )، ( سال ۹۳- ۳ سوال )، ( سال ۹۲- ۳ سوال )، ( سال ۹۱- ۲ سوال ).

۵- نور هندسی ( سال ۹۶- ۳ سوال )، ( سال ۹۵- ۳ سوال )، ( سال ۹۴- ۳ سوال )، ( سال ۹۳- ۳ سوال )، ( سال ۹۲- ۳ سوال )، ( سال ۹۱- ۳ سوال ).

۶- دینامیک ( سال ۹۶- ۲ سوال )، ( سال ۹۵- ۲ سوال )، ( سال ۹۴- ۳ سوال )، ( سال ۹۳- ۳ سوال )، ( سال ۹۲- ۲ سوال )، ( سال ۹۱-۲ سوال ).

۷- خازن و الکتریسیته ساکن ( سال ۹۶- ۳ سوال )، ( سال ۹۵- ۲ سوال )، ( سال ۹۴- ۲ سوال )، ( سال ۹۳- ۲ سوال )، ( سال ۹۲- ۱ سوال )، ( سال ۹۱- ۲ سوال ).

۸- مغناتیس و آلفا ( سال ۹۶- ۳ سوال )، ( سال ۹۵- ۳ سوال )، ( سال ۹۴- ۳ سوال )، ( سال ۹۳- ۳ سوال )، ( سال ۹۲- ۳ سوال )، ( سال ۹۱- ۳ سوال ).

۹- فیزیک اتمی جدید ( سال ۹۶- ۳ سوال )، ( سال ۹۵- ۳ سوال )، ( سال ۹۴- ۳ سوال )، ( سال ۹۳- ۳ سوال )، ( سال ۹۲- ۳ سوال )، ( سال ۹۱- ۴ سوال ).

۱۰- موج الکترومغناتیس ( سال ۹۶- ۱ سوال )، ( سال ۹۵- ۱ سوال )، ( سال ۹۴- ۱ سوال )، ( سال ۹۳- ۱ سوال )، ( سال ۹۲- ۱ سوال )، ( سال ۹۱- ۱ سوال ).

۱۱- کار و انرژی ( سال ۹۶- ۱ سوال )، ( سال ۹۵- ۱ سوال )، ( سال ۹۴- ۱ سوال )، ( سال ۹۳- ۱ سوال )، ( سال ۹۲- ۱ سوال )، ( سال ۹۱- ۱ سوال ).

۱۲- فشار و ویژگی های ماده ( سال ۹۶- ۱ سوال )، ( سال ۹۵- ۱ سوال )، ( سال ۹۴- ۱ سوال )، ( سال ۹۳- ۱ سوال )، ( سال ۹۲- ۱ سوال )، ( سال ۹۱- ۱ سوال ).

نکات مهم در انتخاب رشته کنکور سراسری ۹۷

تعداد سوالات از مباحث شیمی در کنکور تجربی 

۱- استکیومتری ( سال ۹۶- ۵ سوال )، ( سال ۹۵- ۴ سوال )، ( سال ۹۴- ۴ سوال )، ( سال ۹۳- ۴ سوال )، ( سال ۹۲- ۴ سوال )، ( سال ۹۱- ۴ سوال ).

۲- محلول ها ( سال ۹۶- ۴ سوال )، ( سال ۹۵- ۴ سوال )، ( سال ۹۴- ۵ سوال )، ( سال ۹۳- ۴ سوال )، ( سال ۹۲- ۴سوال )، ( سال ۹۱- ۲ سوال ).

۳- ترمودینامیک شیمی ( سال ۹۶- ۴ سوال )، ( سال ۹۵- ۴ سوال )، ( سال ۹۴- ۳ سوال )، ( سال ۹۳- ۴ سوال )، ( سال ۹۲- ۴ سوال )، ( سال ۹۱- ۳ سوال ).

۴- اسید و باز ( سال ۹۶- ۴ سوال )، ( سال ۹۵- ۳ سوال )، ( سال ۹۴- ۲ سوال )، ( سال ۹۳- ۳ سوال )، ( سال ۹۲- ۳ سوال )، ( سال ۹۱- ۴ سوال ).

۵- الکتروشیمی ( سال ۹۶- ۲ سوال )، ( سال ۹۵- ۳ سوال )، ( سال ۹۴- ۳ سوال )، ( سال ۹۳- ۳ سوال )، ( سال ۹۲- ۴ سوال )، ( سال ۹۱- ۴ سوال ).

۶- تعادل شیمی ( سال ۹۶- ۳ سوال )، ( سال ۹۵- ۳ سوال )، ( سال ۹۴- ۳ سوال )، ( سال ۹۳- ۲ سوال )، ( سال ۹۲- ۳ سوال )، ( سال ۹۱- ۲ سوال ).

۷- ستنیک شیمیایی ( سال ۹۶- ۲ سوال )، ( سال ۹۵- ۲۳ سوال )، ( سال ۹۴- ۳ سوال )، ( سال ۹۳- ۳ سوال )، ( سال ۹۲- ۳ سوال )، ( سال ۹۱- ۳ سوال ).

۸- پیوند کوالانسی ( سال ۹۶- ۳ سوال )، ( سال ۹۵- ۳ سوال )، ( سال ۹۴- ۴ سوال )، ( سال ۹۳- ۳ سوال )، ( سال ۹۲- ۳ سوال )، ( سال ۹۱- ۳ سوال ).

۹- خواص تنابی عنصرها ( سال ۹۶- ۲ سوال )، ( سال ۹۵- ۴ سوال )، ( سال ۹۴- ۲ سوال )، ( سال ۹۳- ۲ سوال )، ( سال ۹۲- ۲ سوال )، ( سال ۹۱- ۲ سوال ).

انتخاب رشته کنکور سراسری تجربی ۹۷

تعداد سوالات از مباحث زیست شناسی در کنکور تجربی 

۱- مولکول زیستی  ( سال ۹۶- ۱ سوال )، ( سال ۹۵- ۰ سوال )، ( سال ۹۴- ۰ سوال )، ( سال ۹۳- ۰ سوال )، ( سال ۹۲- ۰ سوال )، ( سال ۹۱- ۰ سوال ).

۲- سفری به درون سلول ( سال ۹۶- ۱ سوال )، ( سال ۹۵- ۱ سوال )، ( سال ۹۴- ۰ سوال )، ( سال ۹۳- ۰ سوال )، ( سال ۹۲- ۱ سوال )، ( سال ۹۱- ۱ سوال ).

۳- سفری در دنیای جانداران( سال ۹۶- ۱ سوال )، ( سال ۹۵- ۱ سوال )، ( سال ۹۴- ۰ سوال )، ( سال ۹۳- ۰ سوال )، ( سال ۹۲- ۱ سوال )، ( سال ۹۱- ۱ سوال ).

۴- گوارش ( سال ۹۶- ۱ سوال )، ( سال ۹۵- ۲ سوال )، ( سال ۹۴- ۲ سوال )، ( سال ۹۳- ۳ سوال )، ( سال ۹۲- ۳سوال )، ( سال ۹۱- ۲ سوال ).

۵- تبادل گازها ( سال ۹۶- ۰ سوال )، ( سال ۹۵- ۱ سوال )، ( سال ۹۴- ۰ سوال )، ( سال ۹۳- ۲ سوال )، ( سال ۹۲- ۰سوال )، ( سال ۹۱- ۲ سوال ).

۶- گردش مواد ( سال ۹۶- ۳ سوال )، ( سال ۹۵- ۵ سوال )، ( سال ۹۴- ۳ سوال )، ( سال ۹۳- ۲ سوال )، ( سال ۹۲- ۵ سوال )، ( سال ۹۱- ۳ سوال ).

۷- تنظیم محیط داخلی و دفع مواد زاید ( سال ۹۶- ۰ سوال )، ( سال ۹۵- ۱ سوال )، ( سال ۹۴- ۰ سوال )، ( سال ۹۳- ۱ سوال )، ( سال ۹۲- ۰ سوال )، ( سال ۹۱- ۲ سوال ).

۸- حرکت( سال ۹۶- ۰ سوال )، ( سال ۹۵- ۲ سوال )، ( سال ۹۴- ۱ سوال )، ( سال ۹۳- ۱ سوال )، ( سال ۹۲- ۰ سوال )، ( سال ۹۱- ۲ سوال ).

۹- ایمنی بدن ( سال ۹۶- ۱ سوال )، ( سال ۹۵- ۱ سوال )، ( سال ۹۴- ۱ سوال )، ( سال ۹۳- ۱ سوال )، ( سال ۹۲- ۱ سوال )، ( سال ۹۱- ۰ سوال ).

۱۰- و …….

شما با توجه به میزان سوالات در ۶ سال گذشته می توانید تا حدودی از تعداد سوالات احتمالی کنکور تجربی ۹۷  آگاه شوید. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با مشاورین ما در ارتباط باشید.

 طراحان سوالات کنکور بر چه اساسی سوال طرح می کنند؟

۱- سوالات آسان

۲- سوالات متوسط

۳- سوالات دشوار

۴- سولات بسیار دشوار

طرح سوالات آسان در کنکور تجربی ۹۷

این سوالات بسیار آسان می باشد، و با کمی دقت بعد از ۳۰ ثانیه می توان به آن ها پاسخ داد.

طرح سوالات متوسط در کنکور تجربی ۹۷

این سوالات ترکیبی و مفهومی می باشد، و با کمی دقت می توان به آن ها پاسخ داد.

طرح سوالات دشوار در کنکور تجربی ۹۷

این سوالات ترکیبی و مفهومی  و تکنیکی می باشد، برای پاسخ گویی به این سوالات داوطلب باید از قبل با تکنیک آن آشنا باشد در غیر این صورت با مشکل مواجه می گردد.

طرح سوالات بسیار دشوار در کنکور تجربی ۹۷

برای پاسخگویی به این سوالات داوطلب باید تمرین بسیار زیاد داشته باشد. معمولا این سوالات برای هدر دادن وقت داوطلب طرح می گردد.

نکات مهم برای برنامه ریزی کنکور

سوالات احتمالی کنکور تجربی 97
سوالات احتمالی کنکور تجربی ۹۷

۱- مشخص نمودن مباحث درسی مهم

۲- مباحث آسان

۳- ضرایب دروس عمومی

۴- تغییرات کتاب درسی

۵- فصل های مهم درسی

۶- و همچنین حذفیات کنکور سراسری

جهت مشاوره در زمینه سوالات احتمالی کنکور تجربی ۹۷

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۷۰۷۰۵۰۰۴-۰۲۱ تماس بگیرید

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

همچنین ببینید

همه چیز راجع به ظرفیت مازاد خودگردان دانشگاه آزاد

همه چیز راجع به ظرفیت مازاد خودگردان دانشگاه آزاد

یکی از موضوعاتی که برای متقاضیان تحصیل در دانشگاه حائز اهمیت است، موضوع ظرفیت مازاد …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 + 19 =